top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAnita van der Stap

Financiën van de GGD Hollands Noorden onder de loep

Bijgewerkt op: 8 jul. 2020


Midden in de Coronacrisis een onderzoek presenteren over de financiën van de GGD? Dat voelt een beetje ongemakkelijk. Vooral omdat het onderzoek inzoomt op een periode waarin het woord Corona alleen nog zorgde voor zonnige associaties. Toch is het onderzoek " financiele risico's van GGD Hollands Noorden" juist nu relevant.

De afgelopen jaren veroorzaakten financiele problemen van de GGD Hollands Noorden (GGD HN) grote zorgen bij de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Er waren tekorten, en gemeenten moesten geld bijstorten. De bedrijfsvoering, planning en controle cyclus, informatievoorziening en communicatie van de GGD HN vertoonden de nodige tekortkomingen. Dit uitte zich onder andere in de mislukte invoering van het digitaal dossier en onder toezichtstelling van Veilig Thuis. De organisatie ging hard aan de slag om de problemen aan te pakken en verbeteringen door te voeren. Al snel kon de GGD de nodige verbeteringen aantonen en werden betere resultaten geboekt. Desondanks bleven gemeenteraden bezorgd; welke financiële risico’s lopen zij de komende jaren nog?


De rekenkamercommissie van de gemeente Alkmaar nam medio 2019 het initiatief om een onderzoek uit te laten voeren naar de financiele risico's van deze Gemeenschappelijke Regeling. Mede-lid Volker Lieffering en ik benaderden vervolgens de rekenkamercommissies van andere Noord-Hollandse gemeenten met het voorstel om te participeren. Zes RKC's deden mee en bureau Public Profit voerde het onderzoek uit. In juni kon het rapport "GGD Hollands Noorden financiële risico’s in perspectief’"worden gepresenteerd aan de gemeenteraden.


De GGD HN lijkt haar zaken inderdaad beter op orde te hebben. Op financieel gebied staat de GGD HN er momenteel goed voor en voldoet aan alle normen voor een gezonde financiële positie. Financiële risico’s zijn steeds beter inzichtelijk al ma het risicomanagement is nog geen voldragen systematiek. Er blijven ook risico’s bestaan waarvoor geen dekking is en/of waar de GGD HN geen goed inzicht in heeft. Het gaat hier o.a. om de openeindefinanciering van Veilig Thuis en de Wet verplichte GGZ, het invoeren van het digitale dossier en de moeizame invulling van vacatures.


Het rapport leert gemeenteraadsleden dat budgetoverschrijdingen van de GGD HN in de toekomst niet vallen uit te sluiten. De GGD HN kan nog een verbeterslag maken ten aanzien van het risicomanagement en het inzichtelijk maken van mogelijke risico's. Ook scenarioplanning zou daarbij kunnen helpen. De huidige Coronacrisis laat zien dat geen scenario kan worden uitgesloten...


Bijgesloten: rapport in PDF

CompleetRapportRekenkamersGGDHN_versie4
Download • 4.16MB45 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page